HCM

Hypertrofische Cardio Myopathie (HCM)

 

HCM is de afkorting van het ziektebeeld Hypertrofische Cardio Myopathie. Hypertrofie betekent verdikking, cardio betekent hart en myopathie betekent zieke spier. HCM is een ziekte van het hart die gepaard gaat met een verdikking van de hartspier.

 1. Gezond hart  2. HCM

Die hartspier zit in de hartkamer (ventrikel) en meestal in de linker hartkamer. Door deze verdikking van de hartspier is het hart niet goed in staat om te ontspannen en daarmee de hartkamer te vullen met bloed dat door de hartspier via de lichaamsslagader (aorta) het lichaam in gepompt wordt. Een dikkere hartspier leidt dus niet tot een betere maar een slechtere pompfunctie van het hart. Onder normale omstandigheden stroomt bloed vanuit de longen naar de linker boezem (atrium) van het hart, van daaruit naar de linker kamer die het naar de lichaamsslagader pompt. Als de linker kamer niet in staat is het bloed in voldoende mate weg te pompen, hoopt het bloed zich eerst op in de linker boezem, die groter wordt. Bij toenemende stuwing in de linker boezem kunnen ook de bloedvaten in de longen overvuld raken en kan vocht uittreden in de longen of buiten de longen. Als bloed lang verblijft in de linker boezem kan het bloed stollen en als op een ander moment dit stolsel het hart verlaat, kan het vastlopen in de bloedvaten van de achterbenen, in de nieren maar ook in de hersenen of voorbenen. Afhankelijk van de plaats van het stolsel kan er een ziektebeeld ontstaan met een kat die plotseling verlamd is met koude achterbenen en een blauwe waas over de zoolkussens, een plotseling nierprobleem of een kat die overlijdt ten gevolge van een herseninfarct.